Ổ Cứng SSD

Tìm thấy 30 sản phẩm
Ổ cứng SSD Samsung PM9A1 512GB M.2 PCIe Gen4x4 MZ-VL25120
Ổ cứng SSD Samsung PM9A1 512GB M.2 PCIe Gen4x4 MZ-VL25120
- Giá bán: 1.670.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung PM9A1 256GB (M.2 Gen4x4 6400MBs 2700MBs MZ-VL22560)
Ổ cứng SSD Samsung PM9A1 256GB (M.2 Gen4x4 6400MBs 2700MBs MZ-VL22560)
- Giá bán: 1.080.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung PM9A1 1TB (M.2 Gen4x4 6500MBs 4700MBs MZ-VL21T00)
Ổ cứng SSD Samsung PM9A1 1TB (M.2 Gen4x4 6500MBs 4700MBs MZ-VL21T00)
- Giá bán: 2.690.000đ
- Bảo hành:
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung PM981 M.2 256GB
Ổ cứng SSD Samsung PM981 M.2 256GB
- Giá bán: 890.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 500GB (Gen 4x4 6900 5000 MBs)
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 500GB (Gen 4x4 6900 5000 MBs)
- Giá bán: 2.490.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 250GB (Gen 4x4 6400 2700 MBs)
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 250GB (Gen 4x4 6400 2700 MBs)
- Giá bán: 1.980.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 1TB (Gen 4x4 7000 5000 MBs)
Ổ cứng SSD Samsung 980 Pro 1TB (Gen 4x4 7000 5000 MBs)
- Giá bán: 3.190.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB (Gen 3x4 3100 2600 MBs)
Ổ cứng SSD Samsung 980 500GB (Gen 3x4 3100 2600 MBs)
- Giá bán: 1.490.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 980 250GB (Gen 3x4 2900 1300 MBs)
Ổ cứng SSD Samsung 980 250GB (Gen 3x4 2900 1300 MBs)
- Giá bán: 1.250.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 980 1TB (Gen 3x4 3500 3000 MBs)
Ổ cứng SSD Samsung 980 1TB (Gen 3x4 3500 3000 MBs)
- Giá bán: 2.980.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 970 Pro M.2 1TB
Ổ cứng SSD Samsung 970 Pro M.2 1TB
- Giá bán: 6.990.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 970 Evo Plus M.2 500GB
Ổ cứng SSD Samsung 970 Evo Plus M.2 500GB
- Giá bán: 1.650.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 970 Evo Plus M.2 250GB
Ổ cứng SSD Samsung 970 Evo Plus M.2 250GB
- Giá bán: 1.690.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Samsung 970 Evo Plus M.2 1TB
Ổ cứng SSD Samsung 970 Evo Plus M.2 1TB
- Giá bán: 2.690.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 500GB
Ổ cứng SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 500GB
- Giá bán: 1.190.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 250GB
Ổ cứng SSD PNY XLR8 CS3030 M.2 250GB
- Giá bán: 840.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD PNY CS900 2.5 120GB
Ổ cứng SSD PNY CS900 2.5 120GB
- Giá bán: 450.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD PNY CS1311b 2.5 512GB
Ổ cứng SSD PNY CS1311b 2.5 512GB
- Giá bán: 1.240.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD PNY CS1311b 2.5 256GB
Ổ cứng SSD PNY CS1311b 2.5 256GB
- Giá bán: 750.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD PNY CS1311b 2.5 128GB
Ổ cứng SSD PNY CS1311b 2.5 128GB
- Giá bán: 490.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD M2 NVME 512GB Hikvision E3000
Ổ cứng SSD M2 NVME 512GB Hikvision E3000
- Giá bán: 1.190.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD M2 NVME 256GB Hikvision E3000
Ổ cứng SSD M2 NVME 256GB Hikvision E3000
- Giá bán: 1.030.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD M2 NVME 128GB Hikvision E3000
Ổ cứng SSD M2 NVME 128GB Hikvision E3000
- Giá bán: 570.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gbs)
Ổ cứng SSD Lexar NS100 128GB 2.5” SATA III (6Gbs)
- Giá bán: 450.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD 480GB Hikvision C100 2.5-Inch SATA III
Ổ cứng SSD 480GB Hikvision C100 2.5-Inch SATA III
- Giá bán: 1.290.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD 240GB PNY CS900 2.5-Inch SATA III
Ổ cứng SSD 240GB PNY CS900 2.5-Inch SATA III
- Giá bán: 690.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD 240GB Hikvision C100 2.5-Inch SATA III
Ổ cứng SSD 240GB Hikvision C100 2.5-Inch SATA III
- Giá bán: 750.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ cứng SSD 120GB Hikvision C100 2.5-Inch SATA III
Ổ cứng SSD 120GB Hikvision C100 2.5-Inch SATA III
- Giá bán: 440.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
Ổ Cứng SSD Samsung 970 EVO M.2 500GB
Ổ Cứng SSD Samsung 970 EVO M.2 500GB
- Giá bán: 1.660.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Chương trình khuyến mại
NVMe Adata XPG Gammix S11 Pro 1Tb Siêu tốc độ - New
NVMe Adata XPG Gammix S11 Pro 1Tb Siêu tốc độ - New
- Giá bán: 1.990.000đ
- Bảo hành: 12 tháng
- Kho hàng: còn hàng
Thông số sản phẩm
Loại sản phẩm: Ổ Cứng SSDHãng sản xuất: AdataModel: XPG GAMMIX S11 Pro 1TBDung lượng: 1TBHệ số hình thức: M.2 2280NAND Flash: 3D TLCKích thước: 80 x 22 x 6.1mm / 3.15 x 0.87 x 0.24inchTrọng lượng: 11g / 0.38oz
Chương trình khuyến mại
12

Xem thêm
Tổng Đài Hỗ Trợ 0899 30 2222
Hỗ Trợ Bảo Hành
zalo
0364.962.001 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Kế toán
zalo
0948.092.555 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
CSKH
zalo
0966.886.372 (8h00 - 19h00, Thứ 2 - CN)
Fanpage
Youtube
Danh Sách Ngân Hàng Thanh Toán Online
Công ty TNHH LAPTOPPLUS

©2008 - 2020 - Công ty TNHH LAPTOPPLUS / GPKD số:
0110061090 Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hà Nội Cấp