Tag Archives: chuyên gia laptop cũ

Cách xóa file rác làm nhanh máy tính hiệu quả.

Cách xóa file rác làm nhanh máy tính hiệu quả.

Mục Lục Nội Dung làm nhanh máy tính 1/ Xoá các file tạm trong thư mục Temp 2/ Xóa lịch sử hoạt động gần nhất của Windows (Recent places) 3/ Xóa bộ nhớ Cache của Windows (Prefetch) Với việc các bạn sử dụng hệ điều hành Windows trong thời gian dài, dowload tài liệu, lướt…