sony vaio đen mặt A: không mã

350.000

còn 4 hàng