PC GAMING ĐỒ HOẠ LIKE NEW H310/I3 9100F/RAM8G/SSD256G/VGA1660TI 6GB

CẤU HÌNH CHI TIẾT: PC Gaming đồ hoạ  H310/Ci3 9100F/DDRAM8G/SSD256G/VGA1660Ti

1. MAIN(Mạch chủ): Intel Chipset H310/LGA1151 Gaming 2. CPU (Bộ vi sử lý): Intel Core i3 9100F/LGA1151 3. DDRAM (Bộ nhớ trong): 8Gb/2666/2800/3200 4. Ổ cứng: SSD 256GB hoặc HDD 1TB(1000GB) SATA 7200rpm 5. Kết nối mạng: RJ45, Không dây WiFi 6. Nguồn: CST ATX 450/500W 7. Vỏ cây: Full ATX (Lấy vỏ LED RGB thêm 350K) 8. VGA: GTX 1660Ti 6Gb/D5 Gaming
PC GAMING ĐỒ HOẠ LIKE NEW H310/I5 9400F/RAM8G/SSD256G/VGA1660TI 6GB

CẤU HÌNH CHI TIẾT: PC Gaming đồ hoạ  H310/Ci5 9400F/DDRAM8G/SSD256G/VGA1660Ti

1. MAIN(Mạch chủ): Intel Chipset H310/LGA1151 Gaming 2. CPU (Bộ vi sử lý): Intel Core i5 9400F/LGA1151 3. DDRAM (Bộ nhớ trong): 8Gb/2666/2800/3200 4. Ổ cứng: SSD 256GB hoặc HDD 1TB(1000GB) SATA 7200rpm 5. Kết nối mạng: RJ45, Không dây WiFi 6. Nguồn: CST ATX 450/500W 7. Vỏ cây: Full ATX (Lấy vỏ LED RGB thêm 350K) 8. VGA: GTX 1660Ti 6Gb/D5 Gaming
PC GAMING ĐỒ HOẠ LIKE NEW H310/I7 9700F/RAM8G/SSD256G/VGA1660TI 6GB

CẤU HÌNH CHI TIẾT: PC Gaming đồ hoạ  H310/Ci7 9700F/DDRAM8G/SSD256G/VGA1660Ti

  1. MAIN(Mạch chủ): Intel Chipset H310/LGA1151 Gaming 2. CPU (Bộ vi sử lý): Intel Core i7 9700F/LGA1151 3. DDRAM (Bộ nhớ trong): 8Gb/2666/2800/3200 4. Ổ cứng: SSD 256GB hoặc HDD 1TB(1000GB) SATA 7200rpm 5. Kết nối mạng: RJ45, Không dây WiFi 6. Nguồn: CST ATX 450/500W 7. Vỏ cây: Full ATX (Lấy vỏ LED RGB thêm 350K) 8. VGA: GTX 1660Ti 6Gb/D5 Gaming